Bærekraft

Vår produsent har sertifisert produksjonen i henhold til de strengeste miljømessige, sosiale og etiske krav/standarder. Dette gjør at du som forbruker kan være trygg på at plaggene er produsert på en bærekraftig måte.

Sertifiseringer produsenten vår har og hva de betyr:

Sertifiseringene sikrer at forholdene hos produsenten kvalitetssikres og kontrolleres av eksterne, uavhengige kontrollører.